2017. augusztus 20., vasárnap

Paár Zoltán a takarító-fizetésekről

2016-os ,de még mindig aktuális gondolatok:

>>" Mind több fórumon beszélni kell a fokozódó munkaerőhiányról, mert egyre nagyobb a baj, és egyelőre nem látszik a biztos kiút a jelenlegi helyzetből. 
Fontos lenne, hogy a megrendelői oldal is belássa, 
nem tarthatók a jelenlegi vállalási árak, 
hanem fokozatos és jelentős emelésre van szükség ahhoz, 
hogy legyen ember, aki elvégzi a munkát. 

A nyugati bérekkel és életszínvonallal szemben kell 
alternatívát mutatnunk ahhoz, 
hogy megfordítsuk a folyamatot.
 Az októberi TisztaShow-n ezért nem csupán 
a konferencia témája lesz a munkaerőhiány, 
de egy Normaadó Verseny keretében is be fogjuk mutatni a nagyközönségnek, hogy adott felületek, például egy kórterem,
 irodahelység vagy mosdó takarításához milyen eszközökre, 
módszerekre és az alapos munkavégzéshez mennyi időre van szükség. 

Tesszük ezt azért, hogy a megrendelői oldalnak is kitűnjön, 
ha valaki olyan nyomott árakkal próbálkozik egy munkát megszerezni, ami szakmai szemmel nézve vállalhatatlan. 
Ha egységesen fellépünk, akkor a megrendelők is belátják, 
hogy változtatni szükséges a jelenleg beállt helyzeten. 
Ellenkező esetben hamarosan belefullad a koszba az ország. "<<


Paár Zoltán, a Magyar Tisztítás-Technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke
2017. augusztus 9., szerda

Kapcsolat-dilemma

>>" Vannak helyzetek,amikor nem tudjuk az ideális jót választani,csak jól: a kevésbé fájdalmas, és a fájdalmasabb megoldások között.
Én el tudom fogadni,hogy ha valaki nem fogad el engem,
mert tudom: ez nem von le semmit abból az Isten előtti értékből,és elfogadottságból,
amit kaptam a Krisztus áldozata által.
Az igazi kudarcot én abban látom,hogy ha egy kapcsolat nem csak"elalszik",
 hanem elmérgesedik,
és a testvérek nem tudják elengedni egymást,
és a sérelmeiket békében elengedni -arra emlékezve,
hogy minden megváltott
az Úr Jézus bűnbocsánatából,kegyelméből él.
Minden Krisztus-tanítvány útitárs a Jézusi Keskeny Úton.
Megtörténhet,hogy sérülések, elesések vannak a "Útközben":
ez elkerülhetetlen,mint a túrázásnál.
Ha nem is tudom megelőzni a bajt , a sérülést/sértődést,
arra törekszem minden erőmmel, figyelmemmel,
hogy kész legyek
a sérült Útitársat(fel)segíteni, a feszültséget oldani,
a konfliktust megoldani: a legjobb tudásom szerint.
Vállalva akár az elutasítást is.
De emlékeznünk kell arra, és készülni:
Nem jó a sértődéseket ápolni. 

Lehet,hogy az Úr Jézus asztalánál nem ülnek egymás mellett
az egymással rendezetlen, vagy durván megszakított kapcsolatban levő hívők,
de egy asztal-közösségben kell élni örökké  majd  Isten  Királyságában.
Minden kapcsolatnál, ha "be is zárulnak az ajtók", soha ne deszkázzuk be
a sértődés, és a vádolás szegeivel. "<<

             [ Zsotza ]

#########################################

  **********************************************************

##########################################

  
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. július 9., vasárnap

Balikó Zoltán a pásztorolásról, és az evangélizációról

>>" A legfontosabb talán az, hogy nem az érzelmi befolyásolás eszközeivel kell hatni az igehallgatókra. Ha az evangélizálás ebben merül ki, akkor nem marad más apró, kezdeti jelnél. Az embereknek meg kell ismerniük, meg kell tanulniuk Krisztust, hogy tudják, kiben hisznek, mit hisznek!
Pásztorokra van szükség.
Az evangélizáció és a pasztoráció úgy függ össze, mint hit és szeretet.

Mi lesz velünk, ha semmi pásztori munka nem követi az evangélizáló kezdeményezéseket? Fontos az utómunka gondos előkészítése is, vagyis hogy kihez küldhetjük azokat, akik valami módon Isten közelébe jutottak.
Hol van ez a fajta törődés a mai evangélizációs munkában?!
Azt gondolom, jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a területre.
Egyébként pedig vallom, hogy az ébredés mindenestől a Szentlélek műve, a helyszínektől, dátumoktól, igehirdetőktől kezdve egészen a tematikáig. "<< - Balikó Zoltán nyugdíjas evangélikus lelkész
(Forrás: http://church.lutheran.hu/mm/mm9901/mm9901megkelltanulnunk.htm#megkelltanulnunk  )#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. július 1., szombat

Egy három éves gondolatom

És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett,
 mert e világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál.


(Lukács evangéliuma,16.fejezet,8.vers)

>>" Olyan korszakban élhetünk Európában, 2014 tavaszán, 
hogy nem kell rettegni börtön,-vagy halálbüntetéstől,ha megvalljuk hitünket,meggyőződésünket.
 Ez az Világ nagy részén nem természetes.
Ahogy a reformátor hit-elődeink felvilágosító munkájukkal rombolták a vallási babonákat,
ereklyek-kultuszt,úgy napjainkban is le kell leplezni a sátáni erők
-sokszor tudat alatt romboló-szellemi kártevéseit.

Egy ilyen szellemi mérgezés a világi sztárkultusz nyomán született Pásztor-kultusz:
A Nagykenetű Pásztor által mondott kijelentéseket az önmagukat hívőknek gondoló rajongók gondolkodás,és vizsgálat nélkül elfogadják,
 mert a Nagykenetű Pásztor által maga a Szent Szellem szól.

A Krisztus-követő hívőt,aki pedig meg akarja vizsgálni a Pásztor tanításainak hitelességét,
vagy felismerte,hogy tévtanítást hirdet a Vallásvezér,azt a rajongók bólogató birkanyájából kiutálják, esetleg kiközösítik avval az indokkal, hogy az ÚR Felkentje ellen szólt, súlyosabb esetben: vétkezett, (káromolta) a Szent Szellem munkáját,
mivel a sztár-Pásztor -gyakorlatilag- a Szent Szellem tekintélyével szól,és dönt.

A gyülekezeteknek látszó hamis vallásos full-fundi-fanatikus rajongó-táborok
áldozatainak így szükségszerűen le kell szokniuk az önálló,nagykorú Bibliatanulmányozásról,
a gondolkodásról,és a kérdezésektől,
-ha benn akarnak maradni a vallási diktatúra biztonság-látszatot nyújtó kötelékében.
Jobb emberi szempontból magányosan,de tiszta lelkiismerettel követni az Úr Jézust,
és Szentírásként ragaszkodni a Bibliához,
mint vallásos biorobotként, sztár-pásztor klónjaként elriasztani az Isten-keresőket. "<<

[ Kovács Zsotza Zsolt ]
Nászta Katalin, költő, és  bloggertárs  kommentjére írt válaszom.

(   Forrás: ITT )#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. június 18., vasárnap

Arnold Ernő: Sztárok,és szolgák

>>"A huszadik század kétség kívül a sztárok kora volt, és ez a felfogás úgy tűnik,
       ebben az évszázadban semmit sem változik.
        Nagy filmsztárokkal, énekesekkel ,vagy a tudomány nagy embereivel
       vannak tele a lapok címoldalai. Némelyek közülük szinte már az imádat tárgyává váltak.
       Jó példa erre Zámbó Jimmy, akinek halála miatt egy fiatal lány az öngyilkosságba menekült.

       Világi dolgok, mondanánk simán, de mielőtt másokra mutogatnánk,
       nézzünk szét inkább a magunk háza táján.
      Elég, ha belelapozunk a menő (főleg nyugatról érkező) keresztény kiadványokba,
     lépten- nyomon keresztény sztárfotókkal találkozhatunk.
      Magától értetődően előnyben részesülnek azok,
       akik legalább ezertagú gyülekezet élén állnak,     vagy olyan keresztény énekesek,akiknek jó      egynéhány CD-jük megjelent már.

     Valamennyien kifogástalan külsővel és széles műmosollyal pózolnak a fotóriportereknek.
   Talán egyesek szentségtörésnek neveznék, amit most itt leírtam,azaz azt gondolják, nem becsülöm    azt, amit az Úr tesz a nagyvilágban,
   nem értékelem mások fáradozását, önfeláldozását.
    De vajon csak azok fáradoznak, akiknek látványos eredményeik vannak?
    Ki halott már közülünk világhírű gyülekezeti takarítónőkről, ajtónállókról, házmesterekről?    Lelkiismeretes munkájukért melyiküket választottuk be valamelyik felsőbb fórumba?
   Esetleg kiküldtük egy jutalomutazásra vagy nemzetközi konferenciára?
    Egyszóval milyen mércékkel mérjük le mi mások munkájának nagyságát? "<<


          Részlet Arnold Ernő : "Sztárok és szolgák" című írásából

( Egykori  forrás: http://vajtful.hu/archivum/3/sztarok-es-szolgak.html  )  #########################################

  **********************************************************

##########################################


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. június 10., szombat

Jehova Tanúi megújulási esélye

>>" Nem az  zavar  elsősorban, hogy  vannak  hibák egy  felekezetben,
hanem  az  irritál, hogy az az  egyház kritizálja keményen a  többi egyházat,
amely  abszolút nem  külömb, sőt: sokkal  sárosabb, következetlenebb.

Nagy  megújulás,és  növekedés előtt  állnának  Jehova Tanúi, amennyiben a  Vezető Testület nyitott  szemmel  tükörbe  nézne,
alázattal levonná a  konzekvenciát, visszavenne  az  arcából / arculatból,
bocsánatot kérne a valláskárosultaktól,
 beismerné: a kereszténységet  nem  Russell  támasztotta fel,mert  az  két  évezrede,
-még ha nem is  teljesen  egészségesen- de  él.

Egy alázatosabb,tanításban-mentalitásban tisztább,és  visszafogottabb,
következetesebb "Jehova Tanúi Egyház"  nagyon  sok  egykori  tagnak,
és érdeklődőnek  lenne  vonzó,olyan  emberek  számára,
akik az  úgynevezett   evangéliumi keresztény  felekezetekben sem  találnak  lelki  otthonra. "<<


              [ Kovács Zsotza  Zsolt ]

(Forrás:   Kommentem a JehovaTanúi.Blog.Hu-n  ) 

#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. május 15., hétfő

Infaustus a hitvédelemről, és lelkipásztori munkáról

>>" Manapság, amikor egyre csökken a gyülekezetbe járók száma,
 és egyre többen csalódnak "az egyházban", ne mondjatok le ilyen könnyen senkiről! 
Küzdjetek értük, mert ha ti nem teszitek, megteszik Jehova Tanúi, az Utolsó Napok Szentjei, 
a szcientológusok, a krisna-tudatú hívők. 
De a keresőknek Jézusra van szüksége, amit az előbb felsorolt csoportok és társaik nem tudnak nekik megadni. Legyen értékes számotokra az az egy, 
aki épp eltévedt, és menjetek utána, keressétek meg.

Nincs bennem sem harag, sem neheztelés az irányotokba. 

Megtanultam egy leckét a történtekből - arról, hogy lelkipásztorként 

hogyan viszonyuljak azokhoz, akik rossz útra tévedtek. 

Visszatekintve hálás vagyok ezért a tanulságért, ám azt is el kell mondanom,
hogy a lelkipásztori törődés talán segített volna egy tízéves kitérőt 
megspórolnom az életemben.
Isten áldja meg szolgálatotokat, miközben Krisztust hirdetitek! 
"<<


( Infaustus, keresztény  blogger, és  lelkipásztor.
  Forrás:   Infaustus: Nyílt levél a Magyarországi Református Egyházhoz )

#########################################

  **********************************************************

##########################################


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. május 1., hétfő

Tisztulás a takarítópiacon?

Olvasom  rendszeresen a Tiszta Tér  Technológia   (TTT) szakmai  honlapot.
Itt  olvastam  először  tudósítást az  2017 április  25.-i
MATISZ  (Magyar  Tisztítás-technológiai  Szövetség )
szakmai  konferenciájáról, ahol  a  fő  téma  a  munkaerőhiány, és  a reális  árak/bérek  érvényesítése.
A  Szövetség  fontos  munkája , és  sikere   volt,hogy  a  köztudatban  is  lassan  világossá  válik,
hogy  a  hiány  van  a  takarítókból  a  munkaerőpiacon,
és   nem  lehet  a  tíz  éves  vállalási  árakon  dolgozni.

A  MATISZ  szakmai  kerekasztal-beszélgetésről  részletesen  lehet
olvasni  a    TTT   honlapján  :  itt ,
és  a  MATISZ  honlapján :  itt


Nagyon  fontos  mondatokkal  zárja  a  TTT    tudósítója,
  Tamásné  Szabó  Zsuzsanna a  beszámolót:  >>" A TTT-magazin megkérdezte a MATISZ elnökét, mi lehet ebben a helyzetben a feloldás, hiszen egyfelől ott a TOD, (TOD= Takarítási  óradíj, ami  2017-ben  nettó  2012 Ft-  Kovács  Zsotza  Zsolt ) 
és  másfelől ott vannak a panaszok, hogy nem lehet elfogadtatni. 
Szerinte nem elrémisztő történetekkel kellene foglalkozni, 
hanem azzal, mit képvisel a szakma. 
Paár Zoltán meggyőződése, hogy az egyetlen megoldás az lehet, ha a szakma összefog, és egységesen ragaszkodik a TOD-hoz, mint minimális óradíjhoz. 
Olyan tételek vannak ugyanis benne, amelyek megkerülhetetlenek. És mindenkinek vállalnia kell, hogy elmagyarázza a (potenciális) megrendelőjének, hogy ha a minimális díjat nem fizeti meg, akkor nem fog megfelelő szolgáltatást kapni. És ha nem fizeti meg a megrendelő a TOD-ot sem, akkor nem kell elvállalni a munkát – jelentette ki. "<<

(Forrás: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/3013/perm   )Amit  én  alulnézetből  gondolok  a  helyzettel  kapcsolatban,
mint  érintett,  takarító-munkás:

Hogy  mennyire  lassan  formálják  a  gazdasági  tények  még  a  minden  bizonnyal  felsőfokú  végzettségű intézmény-igazgatók, létesítmény  üzemeltetők  felfogását, azt  tanúsítják
a  kerekasztal-beszélgetés  résztvevői, és  a  még  mindig  előforduló
takarító-álláshirdetések, amelyekben    olyan  bérért   alamizsnáért keresnek  takarítót,
amelyből    hajléktalan-szinten  lehetne  vegetálni.
Persze, a  takarító  legyen    nagy  teherbírású, rugalmas,  jó  megjelenésű,
és  tudjon  megélni  abból  a  minimálbérből,amit  a  kedves  "munkáltató"  kínál,
amely  még  a  lakhatás   költségét  is  szűkösen  fedezi.

Az  a  megbízó,aki  ezt  komolyan  gondolja, annak  nem  takarítóra,
hanem  ápolóra  van  szüksége!

Igaza  van   Paár  Zoltán  Elnök  Úrnak!
Tudni  kell   elutasítani  szerződést, ha  az  rossz.
Egy  pocsék  kondíciókkal  bíró  megbízást  elveszíteni  nyereség,és nem  kudarc!
Nem  érdemes  mindenáron, olcsó  áron  megnyerni  a takarítási  szerződést.
Az ügyeskedő, mindenáron olcsóságukkal a tisztítás-technológia szakmát megcsúfoló kamumelót nyújtó takarítócégeknek látszó bandákat ki kell szorítani a piacról, a nyilvánvalóan vállalhatatlan szerződést kötő megbízónak legyen törvény előtti felelőssége.
Ahogy  a  kispórolt építőanyag  miatt  megsérült  épületek, hidak építettőit  elítéli  a  bíróság
úgy  el  kell  érni -ha  kell, politikai  segítséggel-,hogy  legyen  a megbízónak,
és a  szolgáltatónak   is  büntetőjogi felelőssége,
és   a  nyilvánvalóan  teljesíthetetlen szerződést  kötők kapják  meg  a  méltó  büntetésüket.

A  politika  is  azért  lett  hiteltelen, mert  a  mindenáron győzelem  érdekében
nem  tekintik  bűnnek  sok  politikus  a  felelőtlen  ígérgetést.
Ha  egy  takarítócégről  kiderül, hogy  felelőtlen  árképzésével  árt  a  tisztítás-technológia  szakmának, az  ne  lehessen  MATISZ-tag,
 szükség  lenne  a  takarító-vállakozások  minősítésére,
pl:  a  létszám-arányos  fluktuáció , és  az  mindenáron  olcsóságból  fakadó
megbízói  panaszok  figyelembevételével.

Kívánom a  MATISZ  vezetőinek, és  a  korrekt  takarító  vállalkozóknak,
hogy  ne  adják  fel  a  reményt  a  takarító-piac  tisztulásában.
Mindenkinek, aki  hosszútávon  gondolkodik  a  takarítószakmában,
fontos  kell  hogy  legyen, hogy  a  takarítás  kényszerpályából
hasznos, értékteremtő, a  társadalom  perifériáján vegetálók számára is
 kitörési lehetőséget  kínáló életpályává  váljon!
A  legtöbb  jó  változás  lassú:  emlékezzünk  vissza, hogy  10-15  évvel  ezelőtt
milyen  általános  volt, hogy  a  zebrán  átkelni  kívánó  gyalogosnak  a  legtöbb   járművezető
nem  adta  meg  az elsőbbséget, és  a  jó  sajtókampánynak  köszönhetően  ma  már  egyre  több  vezető  megáll,amikor  a  gyalogátkelőhelyen  gyalogos  áll.
2017. április 25., kedd

Csernobil / Pripjaty -31

1986  április  26.-án  volt  31 éve, hogy  a  csernobili /  pripjaty-i
atomerőmű-katasztrófa  megtörtént.
A  tragédia  nyomai  még  sokáig nem  múlnak  el,
és  hiszem, hogy  ha    Valaki nem  vigyázna  ránk,
és  csak    rajtunk,  embereken  múlna  minden
akkor  már  az  egész  Világ  egyetlen   halott  Zónává  vált  volna.

Ennek  az  évforduló  kapcsán  is  ajánlok  egy  filmet  a  témában,sok  szemtanúval:

Csernobil,Pripjaty:a  betiltott  film

Köszönet  Urbex  Hungary  [ Huncaca ]-nak  a  feltöltésért!2017. április 9., vasárnap

Példaképek:Püsök Ferenc tisztítás-technológiai szakember, oktató,vállalkozó

Folytatva  a  "Példaképek"  sorozatot, egy  olyan  Mesterről  írok,
aki  sokat  tett, és  tesz  a  takarítószakma  megbecsüléséért.
Legszívesebben  minden  olyan  kollégáról, mesterről  írnék  elismerő  postokat,
aki  tisztességesen, korrektül  végzi  a  munkáját, azt  hivatásként  művelve,
mások  előtt  a  takarítást  a  valódi   magas  értékén  mutatva.

Püsök  Ferenc  , a Makulátlan  Tiszta  Terület  Kft   egyik  vezetője,
-Felesége,  Püsök  Éva  az  ügyvezető  igazgató - már  a  céges  honlapján  egyszerűen,
őszintén  minden  marketingduma, és  parasztvakítás  nélkül  ír  a  szakmai  kezdetekről,
hogy  Ő  is, -mint  szinte  mindenki- kényszerpályaként  kezdte  a  takarítást,
amit  később  megszeretett, megismert,
és  ami  szerintem  a  legfontosabb: másokkal  is  megszerettet.
Érdemes  elolvasni  bővebben  a  Honlapján!
Szemben    a  legtöbb  több  takarító  céggel  a  MTT nem  ígér  fából vaskarikát, fillérekért
toronyórát  lánccal, bagóért  extra-csilivili  perfekt   pormentes takarítást.

Már  korábban  - a  takarítás  témára  rákeresve-  kellemes  meglepetésként  tapasztaltam,
hogy  milyen  sok  szemléltető-oktató  videót  készített  Püsök  Ferenc,
mintegy  szakmai  missziót  végezve  ezekkel  a   filmekkel.
Lista  a  videókról  :  itt
Amikor  személyesen  találkozhattam  a   Mesterrel , ezek  a  filmek  is  a  témák  között  szerepeltek.
Úgy  tudtunk  beszélgetni  a  tisztítás-technológiáról, a  szakmai  helyzetről,hogy  két  óra  múlva  is csak  abbahagyni  tudtuk , de  kimeríteni  a  témát  nem.

A   Makulátlan  Tiszta  Terület  Kft a  napokban  lett  teljes  jogú  tagja
a  Magyar  Tisztítás-technológiai  Szövetségnek  (MATISZ ),
amihez  ezúton  is  gratulálok, és  kívánok  még  sok  sikert  a  szakmai, és  egyéb  téren  is!

További  olvasnivaló  Püsök  Ferencről:

"Így  látja  a  munkaerőhiányt  egy  takarítócég  vezetője":  HRportal.hu
" Ha  más munkát  nem  találok, legfeljebb  elmegyek  takarítani": Jobangel.blog.hu         


         [  Kovács   Zsotza   Zsolt ]


2017. március 29., szerda

Ajánló: Ritz Tibor: Csak erős idegzetűeknek!

Nagyon  szeretem  olvasni  Ritz  Tibor   tanár  úr,tisztítás-technológiai  szakértő írásait,
és  szerencsém  volt   kétszer  is  hallgatni  Őt, mint  előadót.
(Először  a  "TisztaShow"  szakmai  kiállításon,másodszor  pedig a  tanár  úr
saját  szervezésű  akadémiai  programján,-amit  ezúton  is    köszönöm! )

Hosszú  idő  után  ismét  frissült  a  TakaRitz  blog,
egy  újabb, lényegretörő, mellébeszélés-mentes  erős  posttal,
amely  méltán  kapta    ezt  a címet:  "Csak  erős  idegzetűeknek"
Úgy  látom, hogy  nem  csak  a  takarítókat, létesítmény-üzemeltetőket  érinti
a  cikk  tartalma,  ezért  is  ajánlom  mindenkinek!
Kattints  fentebb, a   vastag, dőlt  betűs  címre!


2017. március 11., szombat

Koczor Tamás a keresztyén nyelvezetről

>>" A nyelv és a tartalom elválaszthatatlanok.
Ha semmitmondóan beszélünk, az azt jelenti, hogy nincs elég mondanivalónk.
Azért használunk régies nyelvi formákat, mert nem élünk a mában,
vagy mert nem hisszük, hogy ennek a mondanivalónak
van mai szavakkal megfogalmazható tartalma.
"<<

(Koczor Tamás, evangélikus  lelkész)

           [ Forrás:    Parókia.Hu  ]
#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. február 18., szombat

A reformáció mai akadálya

>>" Az még elmegy, ha egyházi környezetben valaki
a Világ dolgait megkérdőjelezi.
De milyen lesz a gondolkodó ,és szókimondó keresztény
gyülekezeti pályafutása, ha az egyházi torzulásokat is megkérdőjelezi?

Lehet, hogy a gyülekezeti pályafutásból vesszőfutás lesz
-még a nagy Reformátorok egyházaiban is. 
Azt még elviselik az egyházi méltóságok,
hogy a próféták, az apostolok,és a reformátorok leleplezték a hamisságokat,
és a képmutatást ,de hogy egy mai ember tegye meg ezt,
- pláne,ha még teológiai diplomája sincs,
-az botrány,okoskodás,és vádaskodás. "<<

[ Kovács Zsotza Zsolt ]

( Reagálás erre a cikkre: http://www.parokia.hu/hir/mutat/3782/ )


#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. február 10., péntek

Február

Nagyon  szeretem  Ács  Enikő  dalait.
Szeretem  az  írásait  is, éppen  ezért  is  tartom jó  olvasmánynak
a  Művésznő  Blogját.

Azt  sajnálom, hogy  mostanában  nem  frissül,
- jelenleg  a  legutóbbi  post  2016. 02. 01.-i-,
de  ez  a  publikáció  még  most  is  aktuális.

Szeretettel  ajánlom, Olvasd  Te  is:  Kismese Blog: "Milyen hideg ez a február" (Ács Enikő)

2017. január 15., vasárnap

Visszatekintés 2016-ra

Eljött  az  idő, -ahogy  korábban  ígértem-, írok  egy kis  elemzést  2016-ról,
a  net-naplómmal  kapcsolatban.
Tavaly  28  post  született, - jóval  több,mint   2015-ben  (11)
de  ezek  többsége  nem  maratoni  hosszúságú, tanulmány-jellegű.Statisztika   legtöbbet felkeresett 2016-os  postokról : 

                     1.:  Példaképek: Romanek Inka, és Taskovics Adél ( 80)


                       2.:  Virtuális palackposta ( 68)


                      3.:  Vakvagányok  ( 67)


                       4.:  Takarítóhiány ?! (60)


                      5.: Távol,de mégis  közel   (55)


Ha  van  még  olyan  Olvasó, aki  'anno a  Jehova  Tanúival
kapcsolatos  postok  miatt  kezdte  látogatni  a  blogot, annak  feltűnhetett,
hogy   az  Őrtorony  Társulat  háttérbe  szorult  ezen  a  felületen.
Teljesen  meg  tudnám  érteni, ha  az  ex-Jehova Tanú  blogtársak  levennék
az  ajánlóikból   Zsotza  net-naplóját, hiszen  aki  friss,érdekes  hírekre  kíváncsi
Jehova  Tanúival kapcsolatban, azokat  nem  nálam  tanálja  meg.
Ami  bennem  volt, azok  nagy  részét  "kiírtam  magamból",
persze  még előfordulhatnak  ebben  a  témában  postok  a  jüvőben.

A  legfontosabb  dolog  számomra   "JT-fronton":  megszületett  a  Blog-közösség  Jehova Tanúiért.
Bár  többnyire  csendes  olvasóként  figyelem  a  blogot, nagy  ritkán  kommentelem,
de  ez  szerintem  nem  baj, nem  szeretnék  a  "vízcsapból is  folyni".
Örülök  annak, hogy  új    sorstársi  blogok  is  születtek  egykori  Jehova  Tanúitól,
és  jelenleg  jóval  több aktív  ex-JT  blog  él, mint  szervezethű  blogfelület.


A  kommentekről:  

Nekem  nagy  áttörés  volt  az  a  felismerés,
hogy  egy  blog  értékét  nem  a  kommentek,és  kommentelők  száma  határozza  meg,
hanem  a  hozzászólók, és a  véleményeik  minősége.
Inkább  ne  legyen  egy  komment  sem, de  ne  legyen  parttalan  vitatkozás,
személyeskedés, és  trollokat  vonzó,   őket  szórakozató  ingyencirkusz.
'Anno  kaptam  kritikát  azért, hogy  a  hozzászólások  előmoderálva  jelennek  meg,
de  ha  visszaforgathatnám  az  időt  2009-re, akkor  is  ugyanígy  döntenék.
Nem  vagyok  non-stop  24  órában  net-közelben,
és  a  kevés  szabadidőmet  nem  a  virtuális    hulladék takarításával  szeretném  elütni.
Termszetesen  szabad  volt, -és  a  jövőben  is  szabad  velem  egyet  nem  érteni,
de  azt  értelmesen  , kultúráltan  kell  közölni / megindokolni.

Apropó, takarítás!
Bármennyire  is  lenézett  munka  a  takarítás,
-sok  ember  szerint  nem  is  szakma,-
egyre  inkább  érdekelnek  a  higiénia  világáról  szóló  cikkek.
Terveim  szerint  bár  nem  csinálok  takarító  blogot,
de  ahogy  már  születtek  ebben  a  témában  postok,
úgy  2017-re  is  tervezek  újabbakat.


Link-ajánlók, oldalak:


Újdonság  a  takarító-szakmai  oldalak,bár  akik  ismernek  engem,
nekik  ez  nem   meglepetés.
Örömmel  ajánlom  még  kedvenc  egyéb  weboldalakat.
A  blog-ajánlóból  kivettem  azokat  a  net-naplókat,
amelyek  több  éve  nem  frissülnek,
valószínű, hogy  a  gazdáiknak  sem  fontos  már.
Ajánlok  olyan    Bloggerek  oldalait   továbbra  is,
akik  korábban  ajánlották  az én  szerény  web-kunyhómat,
de  később  levették  az  ajánlóikból.
Csak  szimplán  dacból  nem  fogok  linket  törölni,
bár  ha  azt  látom, hogy  a   Blogtárs, és  én  nagyon
eltávolodtunk  egymástól, akkor  szégyenkezés  nélkül  leveszek  linket.
Persze, én  nem  az  index.hu, vagy  más  népszerű  website  vagyok,
így  nem    fog   több  száz  olvasót  elveszíteni, ha  valaki  lekerül  az  ajánlómból.


Kikerült  az  ajánlásokból  a  "KerLevLi" , a  Keresztény  Levelezőlista  is,
hosszú  hónapok  óta  nincs  forgalom  rajta.
Blogolni  lehet  egyedül  is, de  fórumozni, levelezni  szerintem  nem  igazán.
Kísérletnek  jó  volt, bár  technikailag  él  a  levelezőlista,
lehet  rá  feliratkozni, és  leveleket  írni, de senkinek  nem  ajánlom,
nehogy  csalódás  legyen  a  vége.


Köszönöm, hogy  Elolvastad, köszönöm, ha  velem Tartasz  2017-ben  is!

                   [  Zsotza ]
2017. január 12., csütörtök

Utólagos BÚÉK, 2017!

Kedves  OlvTárs!


Köszönöm, hogy  2016-ban  néha   Ránéztél a  blognak  látszó  weboldalamra.
(Szabad)idő  hiányában  -miután  mindenki  ki "BÚÉK"olta  magát, [;-<))
így nagy  sokára  én  is  kívánok   áldott, békés, munkában, örömben  gazdag  2017-et Neked.

Ilyenkor  illik  berakni  az  ABBA  együttes  örökzöld  slágerét,
amit  szerintem  a  gyerekek  is  ismernek:  "Happy  New  Year!"
de  én  egy  kevésbé  ismert  szép  dalt  csatolok  jókívánságaimhoz,
az  egykori  Modern  Hungária  együttestől  a  "Boldog  Újévet".

Terveim  szerint   jövök  majd  egy  kis  elemzéssel,és  statisztikával.